βοήθεια
Απορίες, βοήθεια
210 32.21.786
χρήστης
Νέος χρήστης;
Εγγραφή τώρα
Εγγεγραμμένος;
Είσοδος τώρα
Εγγεγραμμένος
(0) Προϊόντα
Το καλάθι μου
Switch to English version

Panasmusic Online. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΝΑΚΑΣ. Μουσικός Εκδοτικός Οίκος

Μουσικός εκδοτικός οίκος, μουσικά όργανα, μουσικά παρελκόμενα και υπηρεσίες. Ενημερωθείτε και αγοράστε online από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Καλωσήλθατε διαδικτυακώς!

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΝΑΚΑΣ :: Μουσικές εκδόσεις, όργανα και παρελκόμενα
ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
[ΕPΝ 1332] ΙSΒΝ 978-6-18-531308-1

MAΡΙΑ ΕΜΜΑ ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Α΄ ΤΕΥΧΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ 6 – 8 ΕΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

ΕPΝ 1332
ΙSΒΝ 978-6-18-531308-1

Μέγεθος: 210 x 297 mm
Σελίδες: 80

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το Α’ τεύχος μιας μεθόδου διδασκαλίας παιδικής ή σχολικής χορωδίας ή ομαδικού τραγουδιού, για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (6 – 8 ετών). Περιλαμβάνει μια συλλογή τραγουδιών προ σαρμοσμένων στη φωνητική έκταση και τις φωνητικές δυνατότητες παι-διών αυτής της ηλικί ας. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ετήσια μέθοδο διδασκα-λίας για παιδιά που ξεκινούν για πρώτη φορά να τραγουδούν σε χορωδία (παι-δική, ωδείου κ.λπ.) ή στη σχολική τάξη, στο μάθημα του ομαδικού τραγουδιού.
Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο βιβλία:
Το βιβλίο του διδάσκοντος, περιέχει μια χορωδιακή ανθολο γία μεθοδικά επιλεγμένων παιδικών τραγουδιών από την Ελλάδα και το εξω-τερικό, μετα γλωττισμένων στα Ελληνικά. Το κάθε τραγούδι αποτελεί μια ενότητα διδασκα λίας (ή χορωδιακής πρόβας) η οποία περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 1) γενικές πληροφορίες για το κάθε τραγούδι, 2) μαθησιακοί στόχοι, 3) οδηγός διδα σκαλίας του τραγουδιού, 4) οδηγίες για τις ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο του μαθητή.
Το βιβλίο του μαθητή, περιέχει το αντίστοιχο χορωδιακό ρεπερτόριο και συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που διδά σκουν μεθοδικά θεωρία της μου σικής και βασικές αρχές μουσικής ανάγνωσης για μικρά παιδιά.
Κύριοι στόχοι της μεθόδου είναι να διδάξει στα παιδιά:

-  να χρησιμοποιούν σωστά τη φωνή τους, παράγοντας υγιή κεφαλική φωνή
- να αναγνωρίζουν τη σημειογραφία της χορωδιακής παρτιτούρας
- να διαβάζουν και όχι να αποστηθίζουν τα τραγούδια που διδάσκονται
- να αναγνωρίζουν ρυθμούς – μελωδικά μοτίβα – μουσικές φόρμες
- να χρησιμοποιούν το σώμα τους στο ρυθμό του τραγουδιού, μέθοδοι τις οποίες σημαντικοί μουσικοπαιδαγωγοί, όπως οι Dalcroze και Orff ενσωμά τωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία στη διδασκαλία τους σε παιδιά αυτής της ηλικίας.
Το επιλεγμένο χορωδιακό ρεπερτόριο απαρτίζεται από ελληνικές και ξένες μελωδίες, μεταγλωττισμένες στα ελληνικά, ώστε να μπορεί να αποδοθεί εύ-κολα από μικρά παιδιά. Τα τραγούδια είναι γραμμένα σε κατάλληλες τονικότη-τες για τη φωνητική έκταση της ηλικίας 6 – 8 ετών, χωρίς να εκθέτουν τη φωνή στις ακραίες περιοχές της. Η μορφή των τραγουδιών είναι σε ταυτοφω νία (unison), ενώ παρατίθενται διάσπαρτα και κανόνες, μέσα στη ροή των μαθη μάτων της μεθόδου, οι οποίοι μπορούν να διδαχθούν και να παρου-σιαστούν σε συναυλία, είτε unison είτε σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό και τις δυνα τότητες των παιδιών, ως μια πρώτη εμπειρία «πολυφωνίας».
Όλο το μουσικό υλικό της παρούσας έκδοσης βρίσκεται σε πρακτική εφαρ μογή από τη συγγραφέα, ήδη από το 2009, σε ένα πρότυπο πειραματικό πρόγραμμα διδασκαλίας χορωδίας σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα παιδιά εισάγονται στο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ακρόαση ή επιλογή φωνών και διδάσκονται τρα γούδι, βασικές αρχές χορωδιακής πειθαρ χίας και στοιχεία μουσικής ανάγνω σης, με στόχο την ένταξή τους στα πολυφωνικά τμήματα της παιδικής χορω δίας, μετά την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος διδασκαλίας. Οι δίφω νοι κανόνες που περιέχει η μέθοδος, λει τουργούν ως πρωταρχική πολυφωνική εμπειρία των παιδιών που τα βοηθά να προσεγγίσουν πιο προετοιμασμένα τα συνθετότερα χορωδιακά έργα των επόμενων τμημάτων χορωδίας.
Η θεματολογία του επιλεγμένου ρεπερτορίου ποικίλει, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί σε συναυλίες με διαφορετική θεματική ενότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενώ υπάρχει και μια μικρή συλλογή χρι-στουγεν νιάτικων τραγουδιών, κατάλληλων για την έκταση και τις δυνατότητες της φωνής παιδιών αυτής της ηλικίας.
Η παρούσα μέθοδος ακολουθείται από το – υπό έκδοση – Β’ τεύχος, για παιδιά ηλικίας 8 – 10 ετών, όπου γίνεται το πέρασμα από το unison και τους απλούς κανόνες αυτού του τεύχους, στη διφωνία και σε χορωδιακά έργα, τόσο ελλη νικά όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου με τον αυθεντικό τους  στίχο.

Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΜΑΣ [II]
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΜΑΣ [II]
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΜΑΣ [ΙΙΙ]
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΜΑΣ [ΙΙΙ]
ΞENA XOPΩΔIAKA ΕΡΓΑ ME EΛΛHNΙΚΟ KEIMENO
ΞENA XOPΩΔIAKA ΕΡΓΑ ME EΛΛHNΙΚΟ KEIMENO
ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ
Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης*
Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης*
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ*
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ*
Ενημερωτικό σημείωμα

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές (περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Οι τρόποι πληρωμής περιλαμβάνουν αντικαταβολή (για παραγγελίες από Ελλάδα), κατάθεση σε τράπεζα και πιστωτική κάρτα. Θα κληθείτε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας, οπότε και θα πληροφορηθείτε ανάλογα. Το κόστος μεταφορικών ανέρχεται στα 5€.

Ασφαλείς Διαδικτυακές συναλλαγές